Meny:

Nytt:

21. Feb., 2007:
Ny artikkel utlagt i dag.
Livet mitt, Historie om ein ung homse som rømde bygda i ung alder og som komm inn i rusmiljøet i Oslo.

27. Nov., 2006:
Ny artikkel utlagt i dag. Ei rekke spørsmål om det å ha sex mellom homsa

14. Nov, 2006:
Ein artikkel om forskjellige symbol som vert brukt av homofile.

10. juni, 2007:
Si ja. Hva er felles ekteskapslov

Les meir...

Hva er felles ekteskapslov:

Nå er det slik at det offisielle høringsdokumentet i forhold til behandlingen av felles ekteskapslov ikke er blitt gjort tilgjengelig for allmennheten ennå. Vi vet derfor ikke helt nøyaktig hva som kommer til å stå i loven og det er derfor vi venter med å lansere sija.no til vi er helt sikker på hva vi skriver under på.
Vi er imidlertid ganske så sikre på at den rød-grønne regjeringen vil foreslå en lov som kommer til å gjøre slutt på den diskrimineringen homofile par er utsatt for i samenheng med det å gifte seg og stifte familie. I Soria Moria-erklæringa het det at:

”Regjeringen vil gå inn for endringer i ekteskapsloven som åpner for ekteskap mellom to av samme kjønn. Senterpartiets representanter i regjering og Storting stilles fritt i dette spørsmålet.”

Vi tror og håper at høringsnotatet innebærer disse fire punktene:

1. En endring av navnet fra Partnerskap til Ekteskap. Når homofile par sier ja til å leve sammen og elske hverandre resten av livet, gjør vi akkurat det samme som heterofile gjør når de inngår ekteskap. Vi mener derfor det er unødvendig å ha to forskjellige navn på noe som i praksis går ut på det samme. Vi vil ikke ha et særskilt partnerskap for homofile og et særskilt ekteskap for heterofile i Norge. Vi vil ha ett ekteskap som gjelder alle par som elsker hverandre og bestemmer seg for å leve resten av livet sammen.

2. Stadfesting av rett til å bli vurder som adoptivforeldre. I dag er det slik at ektefeller(det vil altså si personer innenfor et heterofilt ekteskap) har rett til å bli vurder som adoptivforeldre. Enslige kvinner og menn har også rett til å søke. Jeg kan altså som enslig lesbisk bli vurdert som adoptivmor. Skulle det ha seg slik at jeg inngår partnerskap med en annen kvinne, mister jeg retten til å bli vurdert som adoptivmor. Paradokssalt nok mister jeg altså retten til å bli vurdert som mor i samme øyeblikk jeg inngår en kontrakt som gjør at det eventuelle barnet kommer til å få dobbelt så mye av kjærlighet, omsorg og økonomisk trygghet, enn det ville fått om jeg skulle oppdra det alene.

3. Vi ønsker at trossamfunn skal gjøre sitt beste for å vise åpenhet og fremme likeverd.
Vigslere som ønsker å vie homofile par bør få mulighet til det.

4. Likt rettsvern for barn av homofile foreldre som for barn av heterofile foreldre. Det kan av og til virke som om samfunnet vårt glemmer at homofile er like fruktbare som heterofile. Mange homofile par er allerede foreldre og mange andre homofile par planlegger å få barn. I dag er det bare den biologiske forelderen som har foreldrerett til barnet innenfor partnerskap. Skulle den biologiske forelderen dø, har den gjenværende i partnerskapet ingen retter overfor eventuelle barn, som da står i fare for å bli juridisk foreldreløse om ikke den gjenværende forelderen får innvilget stebarnsadopsjon. Vi ønsker at begge parter i et partnerskap(ekteskap) som får barn automatisk skal få lik foreldrerett til

5. Rett til assistert befruktning
Lesbiske er i dag nektet assistert befruktning i Norge og reiser derfor til utenlandske klinikker som har lov til å gi de den assistanse de trenger for å bli gravide. Heterofile par som ikke klarer å unnfange barn, får på sin side tre prøverørsforsøk på statens regning. Vi mener dette er en forskjellsbehandling som ikke hører hjemme i Norge i 2007.

Det var litt om hva vi tror den nye love kommer til å innebære. Om det skulle være noe du eller dere lurer på i forhold til dette, må dere gjerne ta kontakt. Skulle det ha sneket seg inn noen feil i teksten, juridiske feiloppfatninger og slikt, må dere også gjerne ta kontakt.

Si ja skriv under